V letu 2021 smo uspešno izvedli sledeče webinarje s kreditnimi točkami IZS in ZAPS, in sicer:

  • 1. marec 2021 in 22. september 2021 – Od ideje do izvedbe gradenj
  • 25. marec 2021 in 10. november 2021 – Uspešna izvedba gradnje ob upoštevanju FIDIC pravil
  • 18. oktober 2021 – Umeščanje objektov v prostor
  • 1. december 2021 – Odgovornosti subjektov gradnje v skladu z gradbeno zakonodajo
  • 10. december 2021 – Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja

Webinarje je izvedel direktor podjetja in predavatelj mag. Matjaž Kovač.