LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve Maribor d.o.o. je skupaj z družbo LEXPERA Ljubljana d.o.o. (portal FinD INFO) dne 2. aprila 2020 uspešno izvedla webinar »Varstvo konkurence v postopkih javnega naročanja«.
 
Slušatelji so na webinarju pridobili vpogled v zakonske osnove varovanja konkurence in povezave le teh s pravili oddaje javnih naročil. Predstavljeni so bili problemi, ki se navezujejo na varovanje konkurence v postopkih javnega naročanja tako pri naročniku kot tudi pri ponudnikih tako da so slušatelji lahko dobili natančne odgovore na zelo specifična vprašanja pri oddaji javnih naročil, ki se vežejo na varovanje konkurence.

Vsebina webinarja
VAROVANJE KONKURENCE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA PRI NAROČNIKU 
Odločanje o izvedbi postopka JN
Upoštevanje načel javnega naročanja (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, sorazmernosti, gospodarnosti..itd)
Konkurenčni postopki oddaje javnega naročila
Oblikovanje pogojev in meril v razpisni dokumentaciji
Varovanje konkurence v primeru dopolnjevanja ponudb
Varovanje konkurence in poslovna skrivnost pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika
Vloga naročnika in konkurenčno pravna vprašanja v postopkih javnega naročanja
 
 VAROVANJE KONKURENCE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA PRI PONUDNIKU  
Kako naročnik prepozna omejevalna ravnanja v postopkih oddaje javnih naročil
Kdaj po ZJN-3 izločiti ponudnika zaradi pravil varstva konkurence
Skupna ponudba – konzorcijsko sodelovanje
Ponudniki in podizvajalci
Nastopanje podjetij v več ponudbah
Kdaj gre za zlorabo prevladujočega položaja?
Pristojnosti Državne revizijske komisije in Agencije za varstvo konkurence
Vloga ponudnika in konkurenčno pravna vprašanja v postopkih javnega naročanja
Categories: Dogodki