PRAVNA PRAKSA   4/2019

Namen pravil o javnem naročanju je zagotovitev enakega obravnavanja in odprte konkurence v Evropski uniji, kar pomeni, da naročnik nima nujno proste diskrecije za spremembo veljavnih pogodb, čeprav sta tako možnost z izbranim ponudnikom vključila v pogodbo. Pogosto zanemarjena posledica, ki lahko nastane s tem, ko bi stranki spremenili pogodbo, sklenjeno na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja, je dejstvo, da lahko take spremembe pomenijo tudi nezakonito državno pomoč.

Categories: Publikacije