3 do 5 maj 2019 in Athens, Greece

9. mednarodna konferenca o sodobnih raziskavah na področju managementa, ekonomije in računovodstva, 3-5. Maja 2019 v Atenah, Grčija, je namenjena združevanju akademikov, raziskovalcev in znanstvenikov za izmenjavo informacij in izmenjavo izkušenj in rezultatov raziskav o vseh vidikih specializiranih in interdisciplinarnih področij. . Ta dogodek je priložnost za vse, da se povezujejo, delijo ideje in predstavijo svoje raziskave svetovni skupnosti. Spodbujajo se tudi razprave o najnovejših inovacijah, trendih in praktičnih pomislekih ter izzivih, s katerimi se soočajo na teh področjih.

MEACONF podpirajo številne univerze, organizacije in znanstvene skupnosti po vsem svetu. S to konferenco spodbujamo skupnost večnacionalnih raziskovalcev, da delijo skupne izkušnje in razprave. MEACONF konference so potekale v 8 različnih državah. Prejšnja serija MEACONF-a je potekala v Nemčiji (München), Turčiji (Istanbul), Maleziji (Kuala Lumpur), Nemčiji (Berlin), Rusiji (Saint Petersburg), Angliji (London).  

Direktor LEKSIAKOV d.o.o. mag. Matjaž Kovač, je dne 3. maja 2019 na konferenci predstavil svoj prispevek z naslovom  »HARMONIZATION OF DIRECT TAXATION IN THE EU AND IT’S INFLUENCE ON INTERNATIONAL TAXATION«. Skupni trg EU je eden najpomembnejših vidikov dela EU. Oblikovanje skupnega trga vključuje tudi odpravo ovir, ki še vedno preprečujejo prosti pretok blaga in storitev. Države članice so se v lizbonski strategiji dogovorile, da bodo dosegle cilj, da bo Evropa do leta 2020 najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu. Eden od teh ciljev je tudi ureditev davčnega sistema EU. Davčna obravnava je v EU prepuščena EU in skupna so le davčna načela. Avtonomija držav članic na področju davkov ima za posledico 28 različnih davčnih sistemov. Značilnosti obdavčevanja dohodkov pravnih oseb v EU zaznamuje fiskalna konkurenca, ki ima številne negativne vplive na uspešnost podjetij in evropsko gospodarstvo. Države članice se vse bolj zavedajo teh negativnih smernic in si zato prizadevajo za uskladitev neposrednega obdavčenja podjetij na notranjem trgu EU.

Categories: Dogodki