VELIKI JESENSKI KONGRES JAVNEGA NAROČANJA 2018

 17 in 18 septembra 2018 v Portorožu

Na Jesenskem velikem kongresu javnega naročanja so bile predstavljene spremembe, omenjene že na prejšnjih kongresih. Pomembno je, da se po zakonodajnih spremembah predstavniki ponudnikov in naročnikov, strokovnjaki, ki pripravljajo ponudbe ali svetujejo pri izvedbi postopkov, ter pripravljavci investicij seznanijo tudi z izkušnjami pristojnih organov in prakso Državne revizijske komisije. Predstavljene so bile spremembe s področij varstva osebnih podatkov in gradbene zakonodaje, ki ne zadevajo neposredno javnega naročanja, verjetno pa bodo vplivale na izvedbo postopka. V zadnjem času se povečuje število prekrškovnih in sodnih zadev in prav je, da tako naročnike kot ponudnike opozorimo tudi na posebnosti teh postopkov.

Vsebine sekcij:

Ø  Aktualna praksa in novosti;

Ø  Ponudbe s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih subjektov;

Ø  Ali je sprememba ZPVPJN (B) vplivala na prakso Dkom;

Ø  Novosti v gradbeni zakonodaji v luči javnega naročanja;

Ø  Prekrški v postopkih javnega naročanja;

Ø  Naročniki in ponudniki v postopkih javnega naročanja.

Direktor LEKSIAKOV d.o.o. mag. Matjaž Kovač, je 17. septembra 2018 v sekciji: Novosti v gradbeni zakonodaji v luči javnega naročanja od 17:00 -17:45 predstavil svoj prispevek z naslovom  »Vpliv nove gradbene zakonodaje na oddajo javnih naročil za gradbena dela na infrastrukturnih objektih«.

 

 

Categories: Dogodki