IZJEME, KJER SE NE UPORABLJAJO DOLOČBE ZJN-3

PRAVNA PRAKSA  32/2018 IZJEME, KJER SE NE UPORABLJAJO DOLOČBE ZJN-3 Določitev izjem je z vidika načela učinkovitosti javnega naročanja ena od pomembnih določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Če je izjema določena, naročniku ni treba upoštevati določb ZJN-3. Pogodba, ki jo naročnik sklene s fizično ali pravno osebo, mora upoštevati Read more…

EVIDENČNA JAVNA NAROČILA

PRAVNA PRAKSA  33/2018 EVIDENČNA JAVNA NAROČILA Izraz evidenčno javno naročilo ni definiran v zakonu, se pa v praksi uporablja za javna naročila, za katera je treba voditi le evidenco, njihova vrednost pa je nižja od mejnih vrednosti, določenih za uporabo postopkov v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Večina Read more…

VELIKI JESENSKI KONGRES JAVNEGA NAROČANJA 2018

VELIKI JESENSKI KONGRES JAVNEGA NAROČANJA 2018  17 in 18 septembra 2018 v Portorožu Na Jesenskem velikem kongresu javnega naročanja so bile predstavljene spremembe, omenjene že na prejšnjih kongresih. Pomembno je, da se po zakonodajnih spremembah predstavniki ponudnikov in naročnikov, strokovnjaki, ki pripravljajo ponudbe ali svetujejo pri izvedbi postopkov, ter pripravljavci Read more…