PRAVNA PRAKSA 27/2018

Z Zakonom o planinskih poteh (Ur. l. RS št. 61/2007; v nadaljevanju ZPlaP) določa pravni režim gibanja v gorskem svetu. Planinska pot je ozek pas zemljišča, praviloma na gričevnatem, hribovitem in goratem svetu, namenjen za hojo, tek ali plezanje, ki je lahko obstoječa pešpot ob javni prometni površini, poljska pot ali ustrezna gozdna prometnica, lahko pa je tudi samostojna, praviloma največ en meter široka, le v nujnih primerih z naravnim materialom utrjena pohodna trasa

Categories: Publikacije