PRAVNA PRAKSA 23/2018

S posredniško pogodbo o potovanju se posrednik zavezuje, da bo v imenu in na račun potnika sklenil bodisi pogodbo o organiziranju potovanja bodisi pogodbo o eni ali več posebnih storitvah, ki omogočajo neko potovanje ali bivanje, potnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Posredniška pogodba o potovanju sodi v sklop t. i. turističnih pogodb, in to tistih, kjer gre za razmerja turističnih agencij z neposrednimi uporabniki storitev. V to skupino spada še pogodba o organiziranju potovanja. Posrednik se zaveže, da bo sam sklenil pogodbo v imenu in na račun potnika, in ni le posrednik, ki se zaveže, da si bo “prizadeval” najti in spraviti v stik obe stranki, potnik pa bo sam s turistično agencijo sklenil pogodbo.

Categories: Publikacije