12.6.2018 smo ponovno skupaj z Mednarodnim centrom za prenos znanja Ljubljana uspešno izvedli že drugo ponovitev enodnevnega seminarja na tematiko pravil FIDIC v gradbeni pogodbi.

 Na tem srečanju je direktor družbe LEKSIAKOV d.o.o. in predavatelj, mag. Matjaž Kovač predstavil kako pravila FIDIC vplivajo na oblikovanje gradbene pogodbe, predvsem glede na novosti iz gradbene zakonodaje. Naj opozorimo, da je 1.6.2018 začela veljati nova gradbena zakonodaja tako imenovani »gradbeni trojček« in sicer Gradbeni zakon (GZ), Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2). Nov Gradbeni zakon na novo določa pogoje za gradbeno dejavnost in strokovni kader pri gradnji, medtem ko ZAID določa novosti glede pogojev za inženirsko in arhitekturno dejavnost ter izločitev regulacije poklicev na novi GZ. Na predavanju je bila izpostavljena problematika povezanosti Obligacijskega zakonika z pravili FIDIC kot tudi ZJN-3. Prav tako so slušatelji izpostavili določene dileme, ki se porajajo v zvezi s povezavami med izvajalci in inženirji na eni strani in inženirji in naročniki na drugi strani.

Categories: Dogodki