22.6.2018 – WIEN WU – Institute for Austrian and International Tax Law

Dne 22.6.2018 je Inštitut za avstrijsko in mednarodno davčno pravo v okviru Ekonomske Univerze na Dunaju pripravil že 25 simpozij o mednarodnem davčnem pravu z naslovom » Tax Treaty Entitlement «, katerega se je udeležil tudi direktor LEKSIAKOV d.o.o. mag. Matjaž Kovač.

Rezidenti so upravičeni do ugodnosti iz davčnih pogodb. Vendar pa izraz “rezident” in “oseba” povzroča veliko vprašanj v zvezi s tolmačenjem. Poleg tega davčne pogodbe omejujejo te opredelitve s tiebreaker-pravilniki. Merila, ki so pomembna v tem kontekstu, se pogosto težko uporabljajo. Ustrezne določbe vzorčne konvencije OECD za pravne osebe so bile nedavno spremenjene. Projekt BEPS je prinesel nadaljnje omejitve: testi glavnega namena ali omejitev klavzul o ugodnostih sedaj spadajo v minimalni standard.

Določbe, ki so nejasne ali izjemno zapletene, postavljajo različna vprašanja. Pravica do pogodbe je tesno povezana s pravili za hibridne subjekte, ki so bili nedavno vključeni v modelno konvencijo OECD. Vsa ta vprašanja so izjemno pomembna v praksi in potrebujejo zelo podrobno analizo.

V uvodnem nagovoru je predstavnica OECD Sophie Chatel predstavila delo fiskalnega odbora OECD na področju uporabe davčnih pogodb v sodobni ekonomiji. Prof.dr. Josef Schuch iz WU je v svoji predstavitvi poudaril pomembnost preaumbule v davčnih pogodbah in kako le ta lahko vpliva na obdavčevanje tretjih držav.

V dopoldanske delu simpozija je mag. Svitlana Buriak iz WU predstavila svoj raziskavo na področju namenskega testa koristnosti v davčnih pogodbah in njegovih meja. Dr. Riat Szudoczky iz WU je v nadaljevanju predstavila omejevanja klavzule koristnosti dohodka v davčnih pogodbah. Mag. Florian Navisotschnigg iz WU pa je na zaključku sekcije podal značilnosti preizkusa upravičenosti lastništva kot elementa pravil proti zlorabam v davčnih pogodbah.

Po kosilu se je simpozij nadaljeval s problematiko rezidentstva in dvojnega rezidentstva. Mag. Desiree Auer iz WU je predstavila pojem redizenta glede na člen 1(1) Modelne konvencije OECD (Model OECD), predvsem interpretacije pojma subjekt oziroma oseba glede na člen 1(1) Modela OECD ter povezanosti tega člena z ostalimi členi Modela OECD. V nadaljevanju je mag. Karol Dziwinski iz WU predstavil problematiko dvojnega rezidentstva za fizične osebe ter povezanost člena 4(2) Modela OECD z ostalimi členi Modela OECD. Glede dvojnega rezidentstva za pravne osebe pa je bilo govora v nadaljevanju pri predstaviti mag. Petra Braumanna iz Johannes Kepler University of Linz. Predavatelj je posebej izpostavil probleme glede določitve mesta efektivne uprave oziroma sprejemanja odločitev uprave ter omejevanja in interpretacijskih problemov glede člena 4(3) Modela OECD.

 

Zaključno sekcijo je odprl mag. Jean Phillippe Van West iz WU, ki je razpravljal glede povezanosti davčnih pogodb in hibridnih subjektov v okviru člena 1(2) Modela OECD. Hibridni subjekti so predvsem različna partnerstva in konzorcijske povezave pa tudi PPP. Le ti lahko proizvedejo dobiček, ki se izraža skozi različne vire in tako lahko prihaja tako do neobdavčitve kot tudi do dvojnih obdavčitev. Prof.dr. Pascal Pistone iz WU je v svoji predstavitvi govoril o zaščiti pred diskriminacijskim obdavčenjem. Pri tem je poudaril vrednost nacionalnih nediskriminatornih določil v razmerju do člena 1(1) Modela OECD. Prav tako je poudaril problematiko nediskriminatornih določil vezanih na stalno poslovno enoto ter njihove razširitve na pogodbene koristi. Simpozij je zaključil mag. Sriram Govind iz WU, ki je predstavil osebni vidik postopka medsebojnega dogovora in arbitražnih odločitev ter klavzul o medsebojni pomoči.

 

Categories: Dogodki