14.5.2018 – ENODNEVNI SEMINAR

Skupaj z Mednarodnim centrom za prenos znanja Ljubljana smo v ponedeljek 14.5.2018 uspešno izvedli enodnevni seminar na tematiko priprave in izvedbe javnih naročil v praksi.

Direktor družbe LEKSIAKOV d.o.o. in predavatelj, mag. Matjaž Kovač, ki se že dolga leta ukvarja z najzahtevnejšimi javnimi naročili, je celovito predstavil postopek javnega naročanja, vključno z novostmi s področja pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, ter na primeru predstavil simulacijo postopka.

Slušatelji tega enodnevnega seminarja so lahko dobili strokovni vpogled v celoten postopek oddaje javnega naročila od ideje do podpisa pogodbe, predvsem pa je bila na seminarju izpostavljena problematika ocenjene vrednosti javnega naročila, izbire najugodnejšega postopka oddaje javnega naročila, izključitvenih razlogov in pogojev za sodelovanje, dopustnih popravkov ponudb, odločitev naročnika, vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in pravnega varstva neizbranega ponudnika.

Categories: Dogodki