27.3.2018 – ENODNEVNI SEMINAR  

Skupaj z Mednarodnim centrom za prenos znanja Ljubljana smo v torek 27.3.2018 uspešno izvedli enodnevni seminar na tematiko pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil.

 

Direktor družbe LEKSIAKOV d.o.o. in predavatelj, mag. Matjaž Kovač je na tem seminarju predstavil poleg celotne materije pravnega varstva tudi praktične primere odločitev Državne revizijske komisije kot tudi novosti, ki so začele veljati konec leta 2017 in posegajo na področja pravnega varstva pri naročniku kot tudi Državni revizijski komisiji.

Leta 2011 je začel veljati Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, 43/11, v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN), s katerim je bil v naš pravni red prenesen poglaviten del Direktive Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil. ZPVPJN je bil leta 2013 spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 63/2013), s katerim se je povečala učinkovitost javnega naročanja na način, da se odpravi ugotavljanje in odprava nepravilnosti, ki glede na predmet naročanja in postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca niso bistvene ter na račun katerih osebe, zainteresirane za dodelitev javnega naročila, niso oziroma ne bi mogle biti oškodovane.

Nova sprememba pravnega varstva na področju javnega naročanja korenito posega v postopek in spreminja predvsem področja, ki se vežejo na informatizacijo postopkov pravnega varstva, sistem vlaganja revizijskih zahtevkov predvsem plačilo taks, zagotavljanje enotnosti odločanja, postopek pred Državno revizijsko komisijo in učinkovitosti pravnih sredstev po končanem revizijskem postopku, s čimer je predvsem mišljena odškodnina oziroma razveljavitev pogodbe.

Categories: Dogodki