7.3.2018 – ENODNEVNI SEMINAR   

V sredo 7.3.2018 smo skupaj z Mednarodnim centrom za prenos znanja Ljubljana uspešno izvedli prvo ponovitev enodnevnega seminarja na tematiko upravljanja pogodb pri javnem naročanju.

Direktor družbe LEKSIAKOV d.o.o. in predavatelj, mag. Matjaž Kovač je na tem seminarju predstavil sistem upravljanja pogodb v primerih dinamičnih, razvijajočih trgov in s tem možnosti za doseganje ekonomičnosti in gospodarnosti pri javnem naročanju. Slušatelji so lahko pridobili znanje o tem kako se izogniti ponovitvam razpisov in vsem pravnim težavam, ko naročnik in izvajalec že izvajata predmet javnega naročila ter dobili vpogled v primere dobre prakse upravljanja s pogodbami pri javnem naročanju.

V postopku javnega naročanja naročnik porabi veliko časa in truda v določitvi pogojev in meril za identifikacijo in izbiro zanesljivega ponudnika ter s tem zagotovitvi trdne podlage za izvedbo postopka javnega naročila. Kljub najboljšim namenom pa obstoječe pogodbe, zaradi dinamike pri izvajanju, zahtevajo prilagoditve in spremembe.

Vsak subjekt na področju javnih naročil je že naletel na situacijo, ko so potrebne npr. dodatna dela, dobavitelji zahtevajo višje cene, podizvajalci določene spremembe, blago ni dobavljeno pravočasno …, pa tudi dejanska kakovost izvajalca pokaže šele v fazi izvedbe.

 Spreminjanje obstoječih pogodb povečuje tveganje izkrivljanja konkurence in diskriminacijo preostalih ponudnikov, ki so se prijavili na javno naročilo, zato je izjemnega pomena , da naročnik zagotavlja, da bodo pogoji in zahteve v pogodbenih določilih realizirani, kar je naloga pogodbenega managementa v javnem naročanju.

Pogodbe v okviru javnih naročil so običajno zapletene in se sklepajo za daljša časovna obdobja, poleg tega pa na njih vplivajo tudi različne spremembe v zakonodaji, zato je že vnaprej treba upoštevati mehanizme in instrumente za učinkovito upravljanje sprememb v pogodbeni sferi javnega naročanja. Sistematično upravljanje pogodb javnega naročanja lahko povzroči precejšnje prihranke v stroških in tudi v času ter vodi v večjo učinkovitost procesa javnega naročanja.

Categories: Dogodki