PROBLEMATIKA (NE)OBDAVČITVE KAPITALSKIH DOBIČKOV FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB

Kapitalski dobiček oziroma dobiček iz kapitala se nanaša na dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Kapital so nepremičnine in finančni kapital (vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah ter investicijski kuponi). Pri nepremičninah se obdavčuje odsvojitev nepremičnine, pridobljene po 1. 1. 2002, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v Read more…