Špediter ( angl. “Freight Forwarder” ) je podjetje ali oseba, ki se za tuj račun in v lastnem imenu ukvarja z odpremljanjem blagovnih pošiljk (špedicijski posel) prek prevoznikov (železnice, ladje idr.). Glavna dejavnost špediterja je tako iskanje ter organizacija najbolj ekonomičnih in varnih pogojev za odpremo, dostavo in prevoz blaga. Špedicijske storitve so tiste logistične storitve, ki jih opravljajo špediterska podjetja za potrebe svojih strank, to je prodajalcev in kupcev blaga. Najvažnejše špediterjeve obveznosti so: obveznost, da ravna kot dober gospodarstvenik, da opozori nalogodajalca na pomanjkljivosti  naloga, da postopa po navodilih nalogodajalca, da izvrši instradacijo, da prevzame in preda blago in opozori  nalogodajalca na pomanjkljivosti pakiranja, poškodbe  embalaže, nepravilnosti glede vsebine blaga, da izvrši carinske obveznosti in plačilo carine. da varuje blago, da izbira tretjo osebo, da sklene potrebne pogodbe, da zavaruje blago, da določi količino blaga in izvzema vzorce blaga, da obvešča nalogodajalca in varuje njegove  interese, ter polaga račune nalogodajalcu.

PRAVNA PRAKSA 9/2018