7.3.2018 – ENODNEVNI SEMINAR

V torek 13.2.2018 smo skupaj z Mednarodnim centrom za prenos znanja Ljubljana uspešno izvedli prvo ponovitev enodnevnega seminarja na tematiko pravil FIDIC v gradbeni pogodbi.

Direktor družbe LEKSIAKOV d.o.o. in predavatelj, mag. Matjaž Kovač je na tem seminarju predstavil kako pravila FIDIC vplivajo na oblikovanje gradbene pogodbe, ki je po Obligacijskem zakoniku specialna vrsta podjemne pogodbe. Posebej je bilo na predavanju izpostavljeno, da je treba določena pravila tako iz OZ kot FIDC prilagoditi sistemu javnega naročanja, če želimo sklepati gradbene pogodbe v okviru pravil o javnem naročanju. Ob sklepanju gradbenih pogodb je nujno vedeti, katere določbe mora obvezno vsebovati pogodba, in kaj bo veljalo kot dogovorjeno med strankama za tiste primere, ki v pogodbi niso urejeni, nastopijo pa med izvajanjem pogodbe.

Pravila FIDIC, posebej Rdeča, Rumena in Srebrna knjiga olajšujejo sklepanje in izvajanje pogodb, povezanih z gradnjo. Načelna ocena jer da pravila FIDIC ne nasprotujejo kogentnim zakonskim pravilom. Ce pogodbeni stranki podredita svoje razmerje pravilom FIDIC, je bistveno, da dobro poznata ureditev pogodbenih pravic in obveznosti po pravilih FIDIC, saj ureditev posameznih vprašanj bistveno odstopa od ureditve Obligacijskega zakonika.

Categories: Dogodki