6.2.2018 – WIEN WIRTSHCAUFTUNIVERSITAT – Institute for Austrian and International Tax Law – WU Global Tax Policy Center

Direktor LEKSIAKOV d.o.o., mag. Matjaž Kovač se je dne 6.2.2018 na Dunaju udeležil celodnevnega akademskega seminarja na temo vloge in oblikovanja davčnih sporazumov v globalno integrirani ekonomiji, ki ga je pripravil Inštitut za avstrijsko in mednarodno davčno pravo v okviru Ekonomske Univerze na Dunaju.

Uvodni del akademskega seminarja se je nanašal na politiko davčnih sporazumov. Povezovalec uvodnega dela je bil prof.dr. Jonathan Leigh-Pemberton. Davčni sporazumi so tradicionalno služili za zaščito davkoplačevalcev pred dvojno obdavčitvijo. Vendar pa so v zadnjih nekaj desetletjih sklepanje davčnih sporazumov služi dodatnim ciljem, kot so boj proti davčnim utajam, izmenjavi informacij in preprečevanju diskriminacije. Cilj te sekcije je bila razprava o najnovejših dogajanjih na področju davčne sporazumov. V razpravi se je posebej upoštevala naraščajoča odpornost nekaterih gospodarstev v razvoju glede sodelovanja pri sklepanju davčnih sporazumov.

V nadaljevanju je bilo govora o modernih perspektivah glede pravnih značilnostih davčnih sporazumov. Sekcijo je vodil prof.dr. Alexander Rust. Davčne pogodbe sledijo konceptom, razvitim pred več kot 50 leti, kot je npr. “stalna poslovna enota” in načela za dodeljevanje dobička. Sodobne študije imajo za cilj, da se premisli o teh konceptih in se izoblikujejo boljše rešitve glede pravnih vsebin davčnih sporazumov.  Predvsem je potrebno rešiti problematiko hibridnih subjektov in konfliktov glede razdelitve dohodka v okviru davčnih sporazumov, izmenjave informacij in digitalizacije poslovanja.

Po odmoru za kosilo se je akademski seminar nadaljeval s sekcijo, ki je obravnavala ekonomske vidike davčnih sporazumov. Vodja sekcije prof.dr. Martin Zagler je poudaril, da je tradicionalna ekonomska teorija vplivala na davčne sporazume glede davčne nevtralnosti in pravila dodeljevanja. Glede na rezultate gospodarskih študij je potrebno v davčne sporazume vnesti določila o naložbah. Binarne in sodobne študije morajo pokazati bolj niansirano razumevanje strukture in delovanja vsake določbe ter njihove mednarodno in domačo interakcije. Potrebno je rešiti vsebine, ki se nanašajo na mednarodno razporejanje produkcije in pogodbeno trgovanje.

Zaključna sekcija, ki jo je vodil prof.dr. Jeffrey Owens je obravnavala prihodnost davčnih sporazumov. V prihodnosti lahko davčni sporazumi vplivajo na tehnološki razvoj predvsem glede novih oblik poslovanja kot so; navidezne valute, blokchain, robotika in 3D tiskanje, z večstranskimi rešitvami v politiki in s povečanimi koraki za uporabo davčnih sporazumov z namenom preprečevanja izogibanja davkom in davčne utaje.

Categories: Dogodki