PROBLEMATIKA OCENJENE VREDNOSTI JAVNEGA NAROČILA IN ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV

 

Publikacija: Pravna Praksa 19/2017 18.5.2017

Izdajatelj: Ius Software d.o.o. Ljubljana (GV založba)

 

ZJN-3 določa obveznosti glede na ocenjeno vrednost javnega naročila. Pri višji ocenjeni vrednosti so obveznosti strožje, pri nižjih pa so manjše. Obveznosti se ne nanašajo samo na izbiro postopka, ampak tudi na druga ravnanja. Obstaja nevarnost, da bi naročniki na različne načine določili ocenjeno vrednost in se s tem izognili predpisanim obveznostim. Naročnik ne sem oddati javnega naročila, če je napačno ocenil vrednost naročila, oziroma je v izbrani ponudbi cena določena nad vrednostnim pragom določenim za posamezno javno naročilo.

 

 

PROBLEMATIKA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA DOHODKOV NEREZIDENTOV GLEDE NA BILATERALNE SPORAZUME (1 in 2 del)

 

Publikacija: Davčno finančna praksa 4/2017; 5/2017

Izdajatelj: Davčni inštitut, Maribor

 

Tuje družbe pri opravljanju poslovne dejavnosti morajo upoštevati glede obdavčevanja dobička dva ali več pravnih sistemov, in sicer pravni sistem države v kateri družba trajno posluje in pravni sistem države, katere rezident je družba oziroma lastnica stalne poslovne enote. Za večino oblik prihodkov, predvsem prihodkov od poslovanja in investicijskih prihodkov, je problem dvojnega obdavčenja zanesljivo rešen preko konvencije OECD za odpravo dvojnega obdavčenja (Model OECD). Rešitve v Modelu OECD se nanašajo na odpravo dvojnega obdavčenja v tistih državah, kjer pride do kolizije med davčnimi normami istega ranga. Davek se porazdeli med državo rezidence in državo davčnega vira glede na določila Modela OECD. Splošno priznano načelo obdavčevanja poslovnih in kapitalskih dobičkov tujih družb je, da ni dovoljeno obdavčevanje dobička rezidentne družbe v nerezidentni državi, razen v primeru, da rezidentna družba posluje v nerezidentni državi preko tam ustanovljene stalne poslovne enote.

 

 

 

 


PASTI EKONOMSKO NAJUGODNEJŠE PONDUBE KOT MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA PO ZJN-3

 

Publikacija: Pravna Praksa 16-17/2017 21.4.2017

Izdajatelj: Ius Software d.o.o. Ljubljana (GV založba)

 

Javna naročila naročnik odda na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba mora biti ocenjena glede na najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, pri čemer bi moral biti vedno upoštevan vidik cene ali stroškov. Oceno ekonomsko najugodnejše ponudbe je mogoče izvesti tudi zgolj na podlagi cenovne ali stroškovne učinkovitosti. Prav tako se ustrezne standarde kakovosti določi tudi s tehničnimi specifikacijami ali pogoji za izvedbo javnega naročila.